Teken de petitie

Stop de steun aan Israëls illegale nederzettingen!

Al 50 jaar verjaagt Israël Palestijnen van hun land. Duizenden mensen zijn verdreven. Hun huizen en middelen van bestaan zijn vernietigd. Hun water en land worden gebruikt door de bewoners van de Israëlische nederzettingen.

De illegale nederzettingen kunnen groeien door handel en andere economische activiteiten. Zo wordt het leed van de Palestijnen in deze gebieden steeds groter. Dat moet stoppen! We kunnen helpen om de situatie van de Palestijnen te verbeteren. Hoe? Door goederen die in de illegale nederzettingen worden geproduceerd niet toe te laten op de internationale markt.

Roep daarom de Nederlandse regering op om de import van Israëlische producten uit de illegale nederzettingen te verbieden!

Onderteken de petitie!

Teken de petitie

Vul je gegevens in:

Voornaam * is verplicht.
Achternaam * is verplicht.
Woonplaats * is verplicht.
E-mail * is verplicht.
Privacy Lees de petitietekst

Amnesty International gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden voor commerciële doeleinden. Alleen je naam en woonplaats worden doorgegeven aan de autoriteiten die de petitie ontvangen. Als je hebt aangegeven vaker het belangrijkste actienieuws te willen ontvangen, gebruiken we je gegevens daarvoor en om je incidenteel te kunnen informeren over onze werkzaamheden of om je steun te vragen.

Meer lezen over privacy

Aan de Minister van Buitenlandse Zaken
dhr. A.G. Koenders

De afgelopen 50 jaar heeft Israël duizenden Palestijnen van hun land gejaagd. De Palestijnse gebieden werden bezet en illegaal gebruikt voor nederzettingen waar uitsluitend Joodse Israëlische kolonisten wonen. Complete Palestijnse gemeenschappen zijn door deze nederzettingen ontheemd. Hun huizen en bronnen van inkomsten zijn vernietigd. Hun bewegingsvrijheid wordt ingeperkt. Ze hebben geen toegang tot hun eigen water, land en andere natuurlijke hulpbronnen. De gemeenschappen zijn ook aangevallen door het Israëlische leger en de kolonisten.

Het gaat er niet alleen om dat Israël zich op een illegale manier land en grondstoffen in Palestijns gebied toe-eigent. Regeringen over de hele wereld laten goederen die in deze nederzettingen gemaakt worden, toe op hun markten. En ze staan bedrijven uit eigen land toe in de illegale nederzettingen te opereren. Dit alles draagt eraan bij dat de nederzettingen floreren.
Bedrijven uit de illegale nederzettingen en hun export dragen bij aan de instandhouding en uitbreiding van deze nederzettingen in de Bezette Palestijnse Gebieden. Er is een direct verband tussen deze bedrijven en de schendingen van het internationale recht, waardoor de mensenrechten van Palestijnen aangetast worden. Volgens internationaal recht moeten staten maatregelen nemen om te voorkomen dat een illegale bezetting in stand wordt gehouden.
Nederland heeft al meermaals erkend dat de illegale nederzettingen op Palestijns bezet gebied in strijd zijn met het internationaal recht en een obstakel voor vrede vormen. Dit is lovenswaardig, maar de Nederlandse overheid moet veel verder gaan en niet langer steun toekennen aan de economie die deze nederzettingen doet groeien.

Ik roep de Nederlandse overheid op om de import van goederen uit de Israëlische illegale nederzettingen te verbieden. In geval van overtreding moeten er sancties getroffen worden om nieuwe inbreuken op de importwetgeving te verhinderen. Nederland moet er ook voor zorgen dat Nederlandse bedrijven niet langer actief zijn in de illegale nederzettingen of handel drijven in producten uit de nederzettingen.


Met vriendelijke groet,