Teken de petitie

Stuur vluchtelingen en migranten niet terug naar de Libische hel.

26358
counter header
26358 van de 25000 opgehaald

2016 was het dodelijkste jaar ooit voor vluchtelingen en migranten die de Middellandse Zee overstaken.

Meer dan 4.500 mannen, vrouwen en kinderen verdronken of verdwenen toen ze de oversteek maakten in onzeewaardige en overvolle boten. Ook dit jaar hebben al velen hun leven verloren.

Europa zou alles in het werk moeten stellen om levens te redden en veilige routes moeten bieden aan mensen die aan een gevaarlijke overtocht beginnen. Maar in plaats daarvan werkt Europa samen met de Libische autoriteiten om vluchtelingen en migranten te onderscheppen en terug te brengen naar Libië. Daar worden ze opgesloten in detentiecentra, waar ze groot risico lopen om slachtoffer te worden van misbruik, marteling en verkrachting.

Bovendien verminderden de Europese overheden het aantal reddingsboten op de Middellandse Zee. Het redden van mensen in nood op zee is een verplichting op basis van internationale verdragen.Omdat Europa het laat afweten, zien hulporganisaties zoals Artsen Zonder Grenzen en SeaWatch zich genoodzaakt om levens op zee te redden.

De Libische autoriteiten kunnen niet garanderen dat de mensenrechten van vluchtelingen en migranten worden gerespecteerd. Zolang Libië geen veilig land is moeten er geen mensen naar worden teruggestuurd.

Kies ervoor om levens te redden! Teken de petitie en dring er bij premier Rutte op aan niet mee te werken aan het terugsturen van vluchtelingen en migranten naar Libië.

Teken de petitie

Vul je gegevens in:

Voornaam * is verplicht.
Achternaam * is verplicht.
Woonplaats * is verplicht.
E-mail * is verplicht.
Privacy Lees de petitietekst

Amnesty International gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden voor commerciële doeleinden. Alleen je naam en woonplaats worden doorgegeven aan de autoriteiten die de petitie ontvangen. Als je hebt aangegeven vaker het belangrijkste actienieuws te willen ontvangen, gebruiken we je gegevens daarvoor en om je incidenteel te kunnen informeren over onze werkzaamheden of om je steun te vragen.

Meer lezen over privacy

Geachte heer Rutte,

Europa werkt steeds intensiever samen met Libische autoriteiten om vluchtelingen en migranten te onderscheppen en terug te brengen naar Libië. Hier worden ze opgesloten in detentiecentra, waar ze groot risico lopen misbruikt, gemarteld en verkracht te worden.

Ik ben geschokt door de omstandigheden waaronder vluchtelingen en migranten in Libië in detentie worden gezet, en vraag de Nederlandse regering hier niet aan mee te werken. Ik ben bezorgd dat de Europese regeringen onder het mom van het redden van levens, de Libische kustwacht opleiden om het aantal aankomsten in Europa te verminderen, ondanks de mensonterende omstandigheden in Libië. Van terugsturen van vluchtelingen en migranten naar Libië zou geen sprake mogen zijn zolang er geen garanties zijn dat de rechten van deze mensen worden gerespecteerd.

Niet alleen falen Europese regeringen in het bieden van voldoende veilige routes naar Europa, waardoor mensen in de handen van smokkelaars worden gedreven. Er patrouilleren ook steeds minder Europese reddingsboten in het centrale Middellandse Zeegebied, waardoor non-gouvernementele organisaties zich genoodzaakt zien om levens op zee te redden.

Ik kies ervoor om levens te redden en verzoek u en uw regering om hetzelfde te doen:

• Zorg voor meer veilige en legale routes naar Europa voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld.
• Beëindig elke vorm van samenwerking met de Libische autoriteiten die ertoe leidt dat vluchtelingen en migranten teruggestuurd worden en geconfronteerd worden met detentie voor onbepaalde tijd, foltering, verkrachting en andere misdrijven in Libië. In plaats daarvan dienen de inspanningen zich te richten op het verbeteren van de mensenrechtensituatie in dat land.
• Verhoog de zoek- en reddingscapaciteit in het Middellandse Zeegebied, toegespitst op de gebieden waar de meeste schipbreuken plaatsvinden en de meeste vluchtelingen vertrekken vanuit Noord-Afrika.

Met vriendelijke groet,